ภาคอีสาน

ภาคอีสาน
DJung

กลุ่มไม้ขีดไฟ จ.นครราชสีมา

กลุ่มไม้ขีดไฟ คือกลุ่มนักกิจกรรมที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เพื่อเด็กและครอบครัว โดยให้ความสำคัญที่ในเรื่องพัฒนาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งเสริมศักยภาพ

Read More »
ภาคอีสาน
DJung

ดีอีหลี อีสานบ้านเฮา จ.ศรีสะเกษ

กลุ่มองค์กรอิสระทำงานกับเด็กๆและชุมชนในเขตพื้นที่ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้กระบวนการทำงานที่หลากหลาย กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน กิจกรรมศิลปะ – พื้นบ้าน

Read More »
ภาคอีสาน
DJung

ดีจังสุรินทร์เหลา จ.สุรินทร์

กำเนิดเกิดจาก “สมาคมป่าชุมชนอีสาน” หรือ บ้านประกอบฝัน ที่เด็ก ๆ ในชุมชนเรียกกัน ซึ่งองค์กรของเรางานประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ มาอย่างยาวนาน

Read More »