ภาคใต้

ภาคใต้
DJung

ดอกไม้ยิ้ม จ.ยะลา

กลุ่มดอกไม้ยิ้มเป็นกลุ่มที่เด็กและเยาวชนร่วมตัวกันเพื่ออยากให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมที่เป็นที่น่าสนใจของกลุ่มดอกไม้ยิ้ม คือ การทำผ้ามัดย้อม

Read More »
ภาคใต้
DJung

ยังยิ้ม จ.นราธิวาส

กลุ่มยังยิ้มเป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำงานสื่อความหมายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และค้นหาประวัติศาสตร์ชุมชนมาสื่อสาร เผยแพร่

Read More »
ภาคใต้
DJung

กลุ่มลูกขุนน้ำ จ.กระบี่

กลุ่มลูกขุนน้ำ เป็นพื้นที่ในการรวมตัวของเยาวชนในชุมชนคีรีวง ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ” ณ ที่แห่งนี้เราจะกอดคอกันทำดี ” เริ่มต้นกันจากการเข้าค่ายเรียนรู้พิธีกรรมและความเชื่อของชาวคีรีวง

Read More »
ภาคใต้
DJung

พัทลุงยิ้ม จ.พัทลุง

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง จ.พัทลุง เป็นศูนย์ที่เกิดจากการวมตัวของแกนนำชุมชน ที่ต้องการชวนเด็กๆในชุมชนมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยกันโดยใช้ใต้ถุนบ้าน สวนยางข้างบ้านเป็นพื้นที่สร้างสรรค์

Read More »