กลุ่มใบไม้ จ.นครนายก

กลุ่มใบไม้

กลุ่มใบไม้ เป็นกลุ่มอิสระที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนรุ่นใหม่ ที่สนใจในการเรียนรู้ธรรมชาติ และงานอนุรักษ์ฯ โดยใช้ทักษะความสามารถที่แตกต่างหลากหลายของเพื่อน ๆ สมาชิก มารวมตัวกันทำงานอาสา เพื่อปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดกว้างให้ทุกคน ทุกเพส ทุกวัน เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งเรียนรู้ และออกไปลุยอาสาเพื่อธรรมชาติ


กิจกรรมที่จัดบริการให้กับคนทั่วไป

 • จัดฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ธรรมชาติ สัตว์ป่า การดูนกและสำรวจธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อมศึกษา การจัดการขยะ และวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสื่อสารด้านธรรมชาติ

พื้นที่เรียนรู้ดูงาน

มีพื้นที่ Baimai Activity Space อ.บ้านนา จ.นครนายก พื้นที่กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่ายเยาวชน และงานอาสาสมัคร


รายละเอียดกิจกรรม

1. เยาวชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

  • พื้นฐานความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
  • ปัญหาและข้อมูลปัจจุบันด้านทรัพยากรธรรมชาติ
  • แนวทางการมีส่วนร่วมในากรปกป้องดูแล และเป็นอาสาสมัคร
จำนวนที่รับได้ : ไม่เกิน 60 คน
ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 4 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, คนทั่วไป
2. งานอาสาสมัครด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

 • เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ : ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ เปิดโลกงานอาสาสมัคร พื้นฐานเริ่มต้นการมีส่วนรวม การทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเอง
จำนวนที่รับได้ : ไม่เกิน 40 คน
ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 4 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, ผู้ปกครอง, คนทั่วไป
3. กิจกรรมดูนก และสำรวจนกในธรรมชาติ

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

 • พื้นฐานการดูนก หลักการสำรวจนกในธรรมชาติ ประสบการณ์การลงพื้นที่จริง
จำนวนที่รับได้ : 30 คน
ระยะเวลา 1-3 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : อนุบาล/ประถม, มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, ผู้ปกครอง, คนทั่วไป

รับอาสาสมัคร

กิจกรรม / งานที่อาสาสมัครสามารถช่วยได้ :

 • การสื่อสาร งานช่างประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้ งาน Admin ดูแลพื้นที่ Baimai Activity Space งานพี่เลี้ยงและผู้ช่วยกระบวนกร

กลุ่มสนับสนุนอะไรให้กับอาสาสมัครบ้าง :

 • อาหารระหว่างจัดกิจกรรม, ที่พัก, ค่าเดินทางไปจัดกิจกรรม, ความรู้

อาสาสมัครจะได้ประสบการณ์ใดบ้าง :

 • พื้นฐานกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ทักษะการทำงานอาสาสมัคร ทักษะชีวิต ประสบการณ์ตรงในการทำงานอนุรักษ์

ช่วงเวลาที่เปิดรับอาสาสมัคร :

 • รับได้ตลอดปี

อายุอาสาสมัครที่เปิดรับ :

 • 18-25 ปี, 25-35 ปี

จำนวนที่รับได้สูงสุด ต่อหนึ่งครั้ง :

 • 2-3 คน

ภาพกิจกรรม


การเดินทางไปที่กลุ่ม

 • อ.บ้านนา จ.นครนายก


ข้อมูลติดต่อ