คลิตี้ล่างดีจัง จ.กาญจนบุรี

คลิตี้ล่างดีจัง

คลิตี้ล่างดีจัง คือ กลุ่มเยาวชนคลิตี้ล่างที่มีการร่วมตัวกันเพื่อสื่อสารเรื่องราวดีๆ และสิ่งของมีคุณค่างของชุมชนที่มีสภาพแวดล้อม วิถีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในมุมคนในชุมชน


กิจกรรมที่เปิดบริการ

 • การทำข้อมูลชุมชนโดยชุมชน
 • เด็กกับสิ่งแวดล้อมที่ดี

พื้นที่เรียนรู้ดูงาน

 • เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหารตามวิถีชีวิตประจำวัน
 • เรียนรู้วิถีและวัฒนธรรมผ่านการทอผ้าด้วยกี่เอว/จักสานด้วยตอกไม้ไผ่
 • พื้นที่ตัวอย่างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (คลิตี้โมเดล) และคลิตี้เป็นเคสแรกๆ ของประเทศไทยที่มีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดกิจกรรม

1. การทำข้อมูลชุมชน

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

  • เครื่องมือการเก็บข้อมูลอย่างง่าย
  • วิธีการเก็บข้อมูลที่สนุก
จำนวนที่รับได้ : 10 คน
ระยะเวลา 1 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : อนุบาล/ประถม, มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, ผู้ปกครอง, คนทั่วไป
2. เด็กกับสิ่งแวดล้อมที่ดี

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

 • สิ่งแวดล้อมที่ดีมีความสำคัญอย่างไรกับเด็ก
จำนวนที่รับได้ : 10 คน
ระยะเวลา 1 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : อนุบาล/ประถม, มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, ผู้ปกครอง, คนทั่วไป

รับอาสาสมัคร

งานอะไรที่อาสาสมัครสามารถช่วยได้ :

 • อยากได้อาสาสมัครช่วยเป็นพี่เลี้ยงเวลาจัดกิจกรรมกับเด็ก

กลุ่มสนับสนุนอะไรให้กับอาสาสมัครบ้าง :

 • อาหารระหว่างจัดกิจกรรม, อาหารระหว่างพำนักที่หน่วยงานของท่าน, ที่พัก

ท่านต้องการให้อาสาสมัครจ่ายค่าอะไรบ้าง :

 • ไม่ต้องการ สามารถสนับสนุนได้

ช่วงเวลาที่เปิดรับอาสาสมัคร :

 • รับได้แค่ช่วงมีกิจกรรม

อายุอาสาสมัครที่เปิดรับ :

 • 18-50 ปี

จำนวนที่รับได้สูงสุด ต่อหนึ่งครั้ง :

 • 4 คน

ภาพกิจกรรม


การเดินทางไปที่กลุ่ม

 • ถ้าขับรถมาเอง ตั้ง GPS มาถึง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ขับแยกขึ้นสังขละบุรี 30 กม. ทางแยกเขาพุทโธเลี้ยวขวาตามป้าย โรงเรียนตชด.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล (ตชด.คลิตี้ล่าง)

 • รถสาธารณะ รถตู้หมอชิต-กาญจนบุรี ต่อด้วยรถตู้กาญจนบุรี-สังขละบุรี (ลงแยกเขาพุทโธ) จะมีทีมงานเอารถออกมารับปากทาง


ข้อมูลติดต่อ