ดีอีหลี อีสานบ้านเฮา จ.ศรีสะเกษ

ดีอีหลี อีสานบ้านเฮา

กลุ่มดีอีหลี อีสานบ้านเฮา คือกลุ่มองค์กรอิสระทำงานกับเด็ก ๆ และชุมชนในเขตพื้นที่ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ (ติดกับเทือกเขาพนมดงรัก – หรือเทือกเขาไม้คาน) และพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้กระบวนการทำงานที่หลากหลาย กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน กิจกรรมศิลปะ – พื้นบ้าน กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสืบสานดนตรีพื้นบ้าน ฯลฯ กิจกรรมร่วมกับชุมชน วัด โรงเรียนและองค์กรณ์ในพื้นที่

เปิดบ้านเป็นพื้นที่ทำกิจกรรม และเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับชุมชน ห้องสมุดชุมชน สวนไผ่เรียนรู้

กลุ่มดีอีหลีอีสานบ้านเฮาทำงานในพื้นที่ ร่วมกับชุมชนเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เราตั้งใจทำในสิ่งที่ชุมนขาดและเป็นสิ่งเราทำได้


กิจกรรมที่เปิดบริการ

 • กลุ่มดีอีหลีอีสานบ้านเฮา ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
 • กระบวนการศิลปะและธรรมชาติ เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
 • กระบวนการละคร ละครหุ่นเงา ละครหุ่นเชิด ละครเวที ละครใบ้
 • กระบวนการสร้าสรรค์งานทักษะฝีมือ ตีมีด งานศิลปะไม้ไผ่

พื้นที่เรียนรู้ดูงาน

กลุ่มดีอีหลี อีสานบ้านเฮา (กลุ่มดอกหญ้าดิน) ใช้พื้นที่ที่บ้านเป็นพื้นที่กลาง เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ และมีสวนไผ่ มีชุมชนมีป่าชุมชน สามารถใช้เป็นห้องเรียน (เรียนรู้)สามารถมาเรียนรู้ศึกษา ดูงาน พูดคุยแลกเปลี่ยน


รายละเอียดกิจกรรม

1. กระบวนการศิลปะและธรรมชาติ

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

  • การคิดเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
  • ทักษะการจินตนาการการสร้างสรรค์งานศิลปะธรรมชาติ
  • ทักษะศิลปะ
จำนวนที่รับได้ : 30 คน
ระยะเวลา 2 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : อนุบาล/ประถม, มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, ผู้ปกครอง, คนทั่วไป
2. กระบวนการละคร ละครหุ่นเงา ละครหุ่นเชิด ละครเวที ละครใบ้

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

 • เทคนิคการสร้างสรรค์ละครในรูปแบบต่างๆ
 • ทักษะการแสดงละคร
 • ทักษะการสื่อสารละครกับชุมชน
จำนวนที่รับได้ : 30 คน
ระยะเวลา 2 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : อนุบาล/ประถม, มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, ผู้ปกครอง, คนทั่วไป
3. กระบวนการสร้างสรรค์งานทักษะฝีมือ งานศิลปะไม้ไผ่

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

 • รู้จักกับไม้ไผ่
 • ฝึกทักษะจินตนาการผ่านไม้ไผ่และวัสดุธรรมชาติ
 • ฝึกทักษะการสร้างสรรค์งานไม้ไผ่ ให้ออกมาเป็นชิ้นงาน
จำนวนที่รับได้ : 20 คน
ระยะเวลา 1 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : ชั้นประถมต้นขึ้นไป
4. กระบวนการสร้างสรรค์งานทักษะฝีมือ ตีมีด

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

 • รู้จักกับมีดและการใช้ประโยชน์ในแบบต่างๆ
 • ฝึกทักษะการตีมีด
 • ทักษะการใช้มีด
จำนวนที่รับได้ : 1-5 คน
ระยะเวลา 2 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : ระดับมัธยมต้นขึ้นไป

รับอาสาสมัคร

กิจกรรม / งานที่อาสาสมัครสามารถช่วยได้ :

 • ทำกิจกรรมกับเด็กๆและชุมชน เช่น ครูอาสา ด้านศิลปะ ดนตรี งานสร้างสรรค์ต่างๆ

กลุ่มสนับสนุนอะไรให้กับอาสาสมัครบ้าง :

 • อาหารระหว่างจัดกิจกรรม, อาหารระหว่างพำนักที่หน่วยงานของท่าน, ที่พัก, ค่าเดินทางไปจัดกิจกรรม, วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

ท่านต้องการให้อาสาสมัครจ่ายค่าอะไรบ้าง :

 • ค่าอาหารระหว่างพำนัก

อาสาสมัครจะได้ประสบการณ์ใดบ้าง :

 • ด้านดนตรี ศิลปะ และทักษะการทำงานร่วมกับเด็กๆและชุมชน

ช่วงเวลาที่เปิดรับอาสาสมัคร :

 • ช่วงที่มีกิจกรรม

อายุอาสาสมัครที่เปิดรับ :

 • 15 ปี ขึ้นไป

จำนวนที่รับได้สูงสุด ต่อหนึ่งครั้ง :

 • 4 คน

ภาพกิจกรรม


การเดินทางไปที่กลุ่ม

 • ขับรถมาเอง – เส้นทางหมายเลข 24 มุ่งหน้ามาอำเภปราสาท ก่อนถึงอำเภอปราสาท จ.สุรินทร์ จะมีสามแยกไฟแดง โรงเรียนตานีวิทยา ให้เลี้ยวขวา มุ่งหน้ามาทางอำเภอพนมดงรัก ราวๆ 26 กิโลฯ จะมาถึงสี่แยกกลางบ้านจีกแดกพอดี เลี้ยวขวา 300 เมตร บ้านแฝดสีเขียว

 • ถ้ามารถโดยสาร
  มีรถทัวร์ขึ้นที่หมอชิต บริษัทกิจการทัวว์ ผ่านแยกบ้านจีกแดกพอดี
  หรือรถทัวว์ บริษัทนครชัยแอร์ และบริษัทอื่นๆ มาลงที่อำเภอปราสาท จ.สุรินทร์

 • รถไฟ มาลงที่สถานีสุรินทร์ ต่อรถบัส (หวานเย็น) ที่บขส.สุรินทร์รถออกประมาณ 10.30 น.
  มาลงแยกบ้านจีกแดก


ข้อมูลติดต่อ