ดอกไม้ยิ้ม จ.ยะลา

กลุ่มดอกไม้ยิ้ม

กลุ่มดอกไม้ยิ้มเป็นกลุ่มที่เด็กและเยาวชนร่วมตัวกันเพื่ออยากให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมที่เป็นที่น่าสนใจของกลุ่มดอกไม้ยิ้ม คือ การทำผ้ามัดย้อม เป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ทุกวัยและสามารถทำร่วมกันได้ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่มาจากการเสนอมาเป็นกิจกรรมที่อยากที่จะทำหรือสนใจ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะทำอยู่ในชุมชนของตัวเอง


กิจกรรมที่เปิดบริการ

 • ผ้ามัดย้อม บาติก ขนมพื้นบ้าน

รายละเอียดกิจกรรม

1. สีสันของผ้าขาว

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

  • ขั้นตอนการทำผ้ามัดย้อมในแบบง่ายๆ
  • เทคนิคการทำผ้ามัดย้อมในรูปแบบของดอกไม้ยิ้ม
จำนวนที่รับได้ : 15 คน
ระยะเวลา 1 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : อนุบาล/ประถม, มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, ผู้ปกครอง, คนทั่วไป
2. ผลิตภัณฑ์จากผ้า

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

  • การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า
จำนวนที่รับได้ : 10 คน
ระยะเวลา 1 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, ผู้ปกครอง, คนทั่วไป
3. มาดู มาดูฆาตง

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

  • ขั้นตอนการทำขนมมาดูฆาตง
  • ฟังเรื่องเล่าระหว่างการทำขนม
จำนวนที่รับได้ : 15 คน
ระยะเวลา 1 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, ผู้ปกครอง, คนทั่วไป

ภาพกิจกรรม


การเดินทางไปที่กลุ่ม

 • จากหน้าโรงพยาบาลศูนย์ยะลาใช้ถนนสิโรรส ขับตรงประมาณสามกิโลเมตร ให้เลี้ยวเข้าซอยมัสยิดยามาอาติลมุสลีมีน ขับตรงไปประมาณสองร้อยเมตรให้เลี้ยวขวาและขับตรงไปต่ออีกประมาณสี่ร้อยเมตรบ้านดอกไม้ยิ้มจะอยู่ทางซ้ายมือ


ข้อมูลติดต่อ