ปกาเกอะญอมีดี จ.เชียงใหม่

กลุ่มเยาวชนปกาเกอะญอ

ปกาเกอะญอมีดี โดย กลุ่มเยาวชนปกาเกอะญอ จ.เชียงใหม่ ที่รวมตัวกันจากพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อนำเสนอสิ่งดี ๆ ของชุมชนตัวเอง ทำกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความเชื่อ


กิจกรรมที่เปิดบริการ

 • วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาติพันธุ์

พื้นที่เรียนรู้ ดูงาน

 • เรื่องภูมิปัญญาชาติพันธุ์ วัฒนธรรม

รายละเอียดกิจกรรม

1. เรียนรู้ชุมชนปกาเกอะญอ

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

  • การอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับงานหัตถกรรม
   ทำอาหารพื้นบ้านกับชุมชน
   การละเล่นพื้นบ้านปกาเกอะญอ
จำนวนที่รับได้ : 30 คน
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
กลุ่มเป้าหมาย : มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, คนทั่วไป
2. ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

 • เดินทางล่องแพ
 • ไปชมถ้ำ
 • ไปเรียนรู้ไร่หมุนเวียน
จำนวนที่รับได้ : 20 คน
ระยะเวลา 1 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, ผู้ปกครอง, คนทั่วไป

ที่ตั้งกลุ่ม

 • อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


ข้อมูลติดต่อ