เพชรบุรี…ดีจัง จ.เพชรบุรี

เพชรบุรี…ดีจัง

กลุ่มลูกหว้า เพชรบุรี…ดีจัง จากพื้นที่สร้างสรรค์สู่พื้นที่เรียนรู้ในทุก ๆ วัน เพชรบุรี…ดีจัง เครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ ในจังหวัดเพชรบุรี ที่เปิดพื้นที่ให้ทุก ๆ คนได้เรียนรู้สื่อ ศิลปะ วัฒนธรรมและชุมชนของตัวเอง ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และนำมาแบ่งปันสู่สาธารณะ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา จนถึงตอนนี้ กลุ่มเครือข่าย ชุมชนต่าง ๆ เปิดบ้านของตัวเองเป็นที่เรียนรู้บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนได้แล้ว โดยถ้าเข้าไปในชุมชนก็มีสถานที่เรียนรู้ มีตัวภูมิปัญญาเป็นคนเล่าเรื่อง มีเรื่องเล่า และมีกิจกรรมให้เรียนรู้ ซึ่งตอนนี้ก็มีพื้นที่ที่เปิดให้เข้าไปเรียนรู้ได้มากกว่า 10 พื้นที่ และยังมีต้นทางที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนต่าง ๆ ด้วย ถ้าสนใจเรียนรู้เรื่องอะไร ก็เข้าไปที่ชุมชนนั้นๆได้เลย พร้อมเปิดให้เรียนรู้ในทุกๆวัน


กิจกรรมที่เปิดบริการ

 • สื่อ ศิลปะ วัฒนธรรม ชุมชน

พื้นที่เรียนรู้ดูงาน

 • สื่อ ศิลปะ วัฒนธรรม ชุมชน
 • พาท่องเมืองเพชร ทำอาหาร งานศิลปะชุมชน

รายละเอียดกิจกรรม

1. สื่อ ศิลปะ วัฒนธรรม ชุมชน

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

  • ได้เรียนรู้สื่อ ศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชน
จำนวนที่รับได้ : ไม่เกิน 30 คน
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
กลุ่มเป้าหมาย : อนุบาล/ประถม, มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, ผู้ปกครอง, คนทั่วไป

รับอาสาสมัคร

กิจกรรม / งานที่อาสาสมัครสามารถช่วยได้ :

 • อาสาสมัครดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นพี่เลี้ยงที่มีการทำเวิร์คช็อป

กลุ่มสนับสนุนอะไรให้กับอาสาสมัครบ้าง :

 • อาหารระหว่างจัดกิจกรรม, ที่พัก

ท่านต้องการให้อาสาสมัครจ่ายค่าอะไรบ้าง :

 • ค่าอาหารระหว่างพำนัก

อาสาสมัครจะได้ประสบการณ์ใดบ้าง :

 • ได้ทักษะการใช้ชีวิต การออกแบบกิจกรรม การทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้เรียนรู้สื่อ ศิลปะ วัฒนธรรมของเพชรบุรี

ช่วงเวลาที่เปิดรับอาสาสมัคร :

 • ช่วงที่มีกิจกรรม

อายุอาสาสมัครที่เปิดรับ :

 • 18 ปี ขึ้นไป

จำนวนที่รับได้สูงสุด ต่อหนึ่งครั้ง :

 • 5 คน

ภาพกิจกรรม


การเดินทางไปที่กลุ่ม

 • ขับรถมาเอง มาพบกับพวกเราที่เขาวังเคเบิลคาร์ รถรางไฟฟ้าขึ้นลงพระนครคีรี

 • มารถไฟ ลงที่สถานีรถไฟเพชรบุรี ต่อรถโดยสาร (รถเล้ง) ไปที่เขาวังเคเบิลคาร์ รถรางไฟฟ้าขึ้นลงพระนครคีรี

 • รถตู้ประจำทาง ลงที่สถานีขนส่งเพชรบุรี สถานีอยู่ใกล้เขาวังเคเบิลคาร์ รถรางไฟฟ้าขึ้นลงพระนครคีรี สามารถเดินมาถึงได้


ข้อมูลติดต่อ