ดีจังสุรินทร์เหลา จ.สุรินทร์

ดีจังสุรินทร์เหลา

ดีจังสุรินทร์เหลา กำเนิดเกิดจาก “สมาคมป่าชุมชนอีสาน” หรือ บ้านประกอบฝัน ที่เด็ก ๆ ในชุมชนเรียกกัน ซึ่งองค์กรของเรางานประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ มาอย่างยาวนาน โดยได้ทำงานร่วมกับชุมชน โรงเรียน เยาวชน และหน่วยงานท้องถิ่น ทำเรื่องศิลปะธรรมชาติ ทำพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็ก ๆ และครอบครัวได้มาสนุกและทำกิจกรรมร่วมกัน สนับสนุนให้มีสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เล็ก ๆ ในชุมชน ให้เกิดขี้นทั้งทั้งกายภาพและจิตใจ

ดีจังสุรินทร์มีกระบวนการหรือหลักสูตรสนุก ๆ ให้เด็กๆเยาวชน และคนทั่วไปที่สนใจกิจกรรมได้มาเรียนรู้ได้ตามอัชฌาสัย เพราะเราเชื่อว่า “ศิลปะ ธรรมชาติ และพื้นที่สร้างสรรค์ที่ดี” จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้เราเรียนรู้ทั้งตนเองและโลก


กิจกรรมที่จัดบริการให้กับคนทั่วไป

 • กระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กเยาวชน (ศิลปะ ทักษะชีวิต สิ่งแวดล้อม ละคร ฯลฯ)
 • Nature Game
 • ผ้ามัดย้อม
 • อาชีพ/งาน DIY ฯลฯ
 • กิจกรรมพลังกลุ่มแลความสุข
 • สุนทรียสนทนา

พื้นที่เรียนรู้ดูงาน

มีพื้นที่ดูงานเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มอาชีพพึ่งตนเอง เรียนรู้แลกเปลี่ยนกลุ่มเยาวชน กลุ่มชุมชน


รายละเอียดกิจกรรม

1. Nature Game

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

  • เข้าใจธรรมชาติ/เรียนรู้ธรรมชาติ/เคารพธรรมชาติ
  • เกมสนุกจากธรรมชาติ
  • ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างง่าย
  • ศิลปะจากธรรมชาติ
จำนวนที่รับได้ : 15-20 คน
ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน หรือ รายกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย : อนุบาล/ประถม, มัธยมต้น/ปลาย
2. การทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

 • สีจากธรรมชาติ
 • การออกแบบลวดลายการทำผ้ามัดย้อม
 • วิธีการทำย้อมจากสีธรรมชาติ
 • ประโยชน์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า
 • การแปรรูปผ้ามัดย้อมเป็นสิ่งของต่าง ๆ
 • สามารถนำไปต่อยอดการทำเป้นอาชีพได้
จำนวนที่รับได้ : 20-30 คน
ระยะเวลา 1-2 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : อนุบาล/ประถม, มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, ผู้ปกครอง, คนทั่วไป
3. การทำตุงแมนดาลา

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

 • คุณค่าความหมายของตุงต่างๆ
 • การทำตุงแบบต่าง ๆ
 • การออกแบบลวดลายตุงแมนดาลา
 • การแปรรูปเป็นของใช้ต่าง ๆ
 • การนำไปประกอบอาชีพ
จำนวนที่รับได้ : 15-20 คน
ระยะเวลา 1-2 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : อนุบาล/ประถม, มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, ผู้ปกครอง, คนทั่วไป

รับอาสาสมัคร

กิจกรรม / งานที่อาสาสมัครสามารถช่วยได้ :

 • อาสาสมัครที่มาเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรม/ค่าย /งานอบรม และอาสามาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น งานศิลปะ งาน DIY งาน Craft

กลุ่มสนับสนุนอะไรให้กับอาสาสมัครบ้าง :

 • อาหารระหว่างจัดกิจกรรม, อาหารระหว่างพำนักที่หน่วยงานของท่าน, ที่พัก, ค่าตอบแทนนิดหน่อย

อาสาสมัครจะได้ประสบการณ์ใดบ้าง :

 • พื้นฐานกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ทักษะการทำงานอาสาสมัคร ทักษะชีวิต ประสบการณ์ตรงในการทำงานอนุรักษ์

ช่วงเวลาที่เปิดรับอาสาสมัคร :

 • รับได้ตลอดปี

อายุอาสาสมัครที่เปิดรับ :

 • 18-25 ปี, 25-35 ปี

จำนวนที่รับได้สูงสุด ต่อหนึ่งครั้ง :

 • 2-3 คน

ภาพกิจกรรม


การเดินทางไปที่กลุ่ม

 • รถส่วนตัวขับมายังจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานห่างจากสุรินทร์มาทางอ.จอมพระ ห่างจากเมือง 5 กิโลเมตร อยู่สำนักงานสมาคมป่าชุมชนอีสาน/บ้านประกอบฝัน อยู่ที่บ้านทนง ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์

 • รถสาธารณะ มาลง บขส.สุรินทร์ สามารถนั่งรถตุ๊กมายังสำนักงานได้ในราคา 150-200 บาท
  รถไฟ ลงสถานีสุรินทร์ สามารถนั่งรถตุ๊กมายังสำนักงานได้ในราคา 150-200 บาท


ข้อมูลติดต่อ