อุตรดิตถ์ติดยิ้ม จ.อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ติดยิ้ม

สำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบ เป็นองค์กรจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ อาทิ กระบวนการละคร ศิลปะสร้างสรรค์ การเรียนรู้ภายใน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ฯลฯ มีประสบการณ์จัดการเรียนรู้มากว่า 20 ปี ในประเด็นเนื้อหาที่หลากหลาย อาทิ การมีส่วนร่วม การสร้างสุขภาวะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม เพศศึกษา การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันความรุนแรง ฯลฯ โดยได้ปักหลักดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มาเป็นระยะเวลา 12 ปี มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

และได้เปิดพื้นที่เรียนรู้ในนาม “กิ่งก้านใบ Learn Scape” ให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์สู่สาธารณะในบรรยากาศแวดล้อมด้วยธรรมชาติ โดยมีพื้นที่การเรียนรู้ไว้รองรับผู้สนใจหลายรูปแบบ อาทิ ห้องสมุด โรงละครเล็ก ลานเล่น แกลเลอรี่ศิลปะ ฯลฯ พร้อมทั้งยังมีการเชื่อมความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการเรียนรู้และกลุ่มองค์กรนักกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมกันเปิดพื้นที่การเรียนรู้อย่างหลากหลายให้เข้าถึงเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในนาม “อุตรดิตถ์ติดยิ้ม”


กิจกรรมที่จัดบริการให้กับคนทั่วไป

 • กระบวนการละคร (ละครคิดส์สร้างสรรค์ ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง ละครชุมชน ฯลฯ)
 • เยาวชนนักสร้างสรรค์ (พัฒนาบทบาทเยาวชน กระบวนการมีส่วนร่วม การคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ)
 • การเรียนรู้เท่าทัน (รู้ทันตน รู้ทันสื่อ รู้ทันสถานการณ์ รู้ทันการเปลี่ยนแปลงโลก)
 • ศิลปะสร้างสรรค์ (ศิลปะจากธรรมชาติ ศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ หุ่นสร้างสรรค์ ฯลฯ)
 • ฐานเรียนรู้ทักษะชีวิต (การทำอาหาร งานประดิษฐ์ การเล่น กิจกรรมทางกาย ฯลฯ)

พื้นที่สำหรับศึกษาดูงาน

พื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์อุตรดิตถ์ติดยิ้ม (การขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่และจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของนักกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบที่หลากหลาย)


บริการที่พัก/สถานที่ฝึกอบรม

 • ที่พักแบบโฮมเสตย์ (แบบนอนรวม) หัวละ 300 บาท/คืน รวมอาหารเช้า
 • ห้องประชุมสัมมนา (ห้องแอร์ขนาด 88 ตรม.) วันละ 3,000 บาท
 • อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม (มีหลายราคาให้เลือกตามงบประมาณ)

หัวข้ออบรม

1. ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

  • ทักษะพื้นฐานการแสดง
  • เรียนรู้ตนเองผ่านละคร
  • การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล
  • การพัฒนาโครงเรื่อง
  • การสร้างสรรค์การแสดงละคร
จำนวนที่รับได้ : 20-50 คน
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
กลุ่มเป้าหมาย : มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, คนทั่วไป
2. เยาวชนนักสร้างสรรค์ (วัยรุ่นหมุนโลก)

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

 • รู้จักและเห็นคุณค่าตัวเอง
 • บทหน้าที่ของความเป็นพลเมือง
 • การวิเคราะห์สถานการณ์
 • การออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์
 • การทำงานแบบมีส่วนร่วม
จำนวนที่รับได้ : 20-50 คน
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
กลุ่มเป้าหมาย : มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย
3. ห้องเรียนคิดส์สร้างสรรค์

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

 • ทักษะชีวิต
 • การคิดสร้างสรรค์
 • การอยู่ร่วมกัน
จำนวนที่รับได้ : 30-100 คน
ระยะเวลา 1 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : อนุบาล/ประถม, ผู้ปกครอง

ภาพกิจกรรม


รับอาสาสมัคร และนักศึกษาฝึกงาน

งานอะไรที่อาสาสมัครสามารถช่วยได้ :

 • พี่เลี้ยงค่าย / ทีมงานจัดกิจกรรม
 • นักแสดง / ทีมละครสร้างการเรียนรู้
 • สร้างสรรค์พื้นที่ด้วยศิลปะและธรรมชาติ
 • ดูแลพื้นที่เรียนรู้ ห้องสมุด แกลเลอรี่ ฯลฯ

กลุ่มสนับสนุนอะไรให้กับอาสาสมัครบ้าง :

 • อาหารระหว่างกิจกรรม / ที่พัก / ค่าเดินทางไปจัดกิจกรรม

ท่านต้องการให้อาสาสมัครจ่ายค่าอะไรบ้าง :

 • ค่าอาหารระหว่างพำนัก

อาสาสมัครจะได้ประสบการณ์ใดบ้าง :

 • การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบพื้นที่และกระบวนการเรียนรู้
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว
 • การมีส่วนร่วมขับเคลื่อนพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์คุณค่าชุมชน

เปิดรับอาสาสมัครช่วงไหนบ้าง ระยะเวลาในการเข้ามาเป็นอาสา :

 • รับได้ตลอดปี แต่ต้องมีการติดต่อล่วงหน้า

อายุอาสาสมัครที่เปิดรับ :

 • 18 ปี ขึ้นไป

จำนวนที่รับได้สูงสุด ต่อหนึ่งครั้ง :

 • ช่วงปกติ ไม่เกิน 5 คน, ช่วงกิจกรรม ไม่เกิน 30 คน

การเดินทางไปที่กลุ่ม

 • วิธีที่ 1 ขับรถมาเอง มุ่งตรงมายังจังหวัดอุตรดิตถ์ ถึงห้างโลตัสอุตรดิตถ์ วิ่งต่อไปบนเส้นทาง 102 อุตรดิตถ์-ศรีสัชนาลัย ประมาณ 12 กิโลเมตร ทางขวามือจะเห็นศูนย์วิจัยเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่จะอยู่ใกล้กับจุดนี้

 • วิธีที่ 2 เดินทางผ่านรถสาธารณะ มาให้ถึงสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ หรือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์ ประสานงานทีมงานเพื่อไปรับมายังสถานที่

ข้อมูลติดต่อ