แมลงแขนงไผ่

แมลง และแมง ต่างๆจากฝีมือของน้องๆกลุ่มเล็กๆในจังหวัดสุรินทร์ จึงได้แจ้งเกิดงานแมงต่างๆ

กลุ่มดีอีหลีอีสาน จากการชวนเด็กๆเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ผ่านการทำงานศิลปะหลากหลายแขนง แมลง และแมง ต่างๆจากฝีมือของน้องๆกลุ่มเล็กๆในจังหวัดสุรินทร์ จึงได้แจ้งเกิดงานแมงต่างๆ

แมงตำข้าวนักดนตรี ตัวใหญ่ ราคา ตัวละ 250 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง ใช้เวลาผลิตสามวันนับแต่วันชำระเงิน