ตุ๊กตาไม้ไผ่ แมงตำข้าวนักดนตรี หนึ่งเดียวไม่มีใครเหมือน

แมลง และแมง ต่างๆจากฝีมือของน้อง ๆ กลุ่มเล็ก ๆ ในจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มดีอีหลีอีสาน ได้ชวนเด็ก ๆ มาเรียนรู้การดูแลสิ่งแวดล้อม ของดีจากธรรมชาติ ผ่านการทำงานศิลปะอันหลากหลายแขนง

ตุ๊กตาไม้ไผ่ แมลง และ แมงต่าง ๆ จากฝีมือของน้อง ๆ กลุ่มเล็ก ๆ ในจังหวัดสุรินทร์ จึงได้แจ้งเกิดงานแมงต่างๆ

แมงตำข้าวนักดนตรี ตัวใหญ่ ราคา ตัวละ 250 บาท หรือหากต้องการรูปแบบอื่น ๆ สามารถติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ราคาไม่รวมค่าส่ง ใช้เวลาผลิต 3 วันนับแต่วันชำระเงิน