เขาใหญ่วิทยา – ให้อุทยานเป็นมหาวิทยาลัย

เราคือกลุ่มนักกิจกรรมที่อยู่รอบเขาใหญ่ ร่วมกันเปิดพื้นที่เรียนรู้สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ดูนกเดินป่า หมอยาน้อย รณรงค์สี่มอขอไม่มาก เขาใหญ่ดีจังคราฟต์ นักสื่อความหมายธรรมชาติ ตะวันขึ้นดูนกตะวันตกดูดาว เป็นต้น

เครือข่ายเขาใหญ่ดีจัง ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ผ่านรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เพื่อสื่อสารไปยังคนในสังคม ให้เกิดสำนึกห่วงใยสิ่งแวดล้อม พร้อมความรู้ เจตนคติ ทักษะ ที่พร้อมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

“เขาใหญ่วิทยา” คือการเปิดพื้นที่เรียนรู้สิ่งแวดล้อม ผ่านเนื้อหา ธรรมชาติ ให้อุทยานเป็นมหาวิทยาลัย โดยมีใบไม้เป็นครู

คุณสามารถมาร่วมส่งเสริมการเรียนรู้กับเราได้ในหลายรูปแบบ เช่น

  1. เข้าร่วมกิจกรรมที่สมาชิกเครือข่ายจัดขึ้น เช่น รณรงค์สี่มอขอไม่มาก ตะวันขึ้นดูนก นักสื่อความหมายธรรมชาติ งานเขาใหญ่วิทย
  2. ติดต่อเครือข่ายให้ช่วยออกแบบหลักสูตร และเป็นวิทยากรให้ โดยแจ้งความต้องการ จำนวนเด็ก และระยะเวลา โดยเครือข่ายจะนำเสนอหลักสูตร และงบประมาณ ไปยังท่าน
  3. สนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้เครือข่ายเขาใหญ่ดีจังดำเนินกิจกรรม เช่น บริจาค/สนับสนุนงบประมาณ ทำบุญวันเกิด ทำกิจกรรม csr เป็นต้น

อัลบั้มภาพ

สมาชิกเครือข่าย

กลุ่มไม้ขีดไฟ
กลุ่มรักษ์เขาใหญ่
กลุ่มใบไม้
กลุ่มต้นกล้า
กลุ่มลูกมะปราง