กลุ่มไม้ขีดไฟ จ.นครราชสีมา

'ดีจัง' นั่งเล่า
DJung

เขาใหญ่วิทยา – ให้อุทยานเป็นมหาวิทยาลัย

เราคือกลุ่มนักกิจกรรมที่อยู่รอบเขาใหญ่ ร่วมกันเปิดพื้นที่เรียนรู้สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ดูนกเดินป่า หมอยาน้อย รณรงค์สี่มอขอไม่มาก เขาใหญ่ดีจังคราฟต์ นักสื่อความหมายธรรมชาติ ตะวันขึ้นดูนกตะวันตกดูดาว เป็นต้น เครือข่ายเขาใหญ่ดีจัง ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ผ่านรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เพื่อสื่อสารไปยังคนในสังคม ให้เกิดสำนึกห่วงใยสิ่งแวดล้อม พร้อมความรู้ เจตนคติ ทักษะ ที่พร้อมในการดูแลสิ่งแวดล้อม “เขาใหญ่วิทยา” คือการเปิดพื้นที่เรียนรู้สิ่งแวดล้อม

Read More »
'ดีจัง' นั่งเล่า
DJung

เขาใหญ่วิทยา…ที่คนพูดถึง

เมื่อเราชวนนักอยากเขียน ตระเวณไปรอบๆเขาใหญ่ พาไปรู้จักเพื่อนพี่น้องของเรา เพื่อให้เขาช่วยเล่าเรื่องของพวกเรา ในนามของคนแปลกหน้า ช่วยแนะนำเราให้คนทั่วไปได้รู้จัก ในแบบของแต่ละคน จึงเกิดเรื่องเล่า ตามมามากมาย พื้นที่เรียนรู้สวนปู่สม ห้องเรียนต้นกล้วย นกทำให้ฉันเปลี่ยนไป How to ดูนก เล่าเรื่องนกที่บ้านสวนมีกิน สวนไฟฝัน (กลุ่มไม้ขีดไฟ)เขามีไรกัน? ร้านค่าเฟ่ ที่ไม่ได้ขายแค่รสชาติของน้ำ กิจกรรมธรรมชาติ ที่ The Tropical ECO

Read More »