กลุ่มโชโพเก่อเรอ

กลุ่มโชโพเก่อเรอ

ตั้งอยู่ที่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ดำเนินกิจกรรมให้กับน้องๆ เยาวชน มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิถิชีวิตของชนเผ่ากะเหรี่ยง ประกอบด้วย กิจกรรมทอผ้า ปักผ้า กิจกรรมจักสาน สานตะกร้าใส่ขยะ ตะกร้าใส่ของ กิจกรรมการทำอาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นบ้าน อาหารต่างเทศกาลต่างๆของชนเผ่า visit https://nectarleaf.com/


กิจกรรมที่จัดบริการให้กับคนทั่วไป

  • กิจกรรมให้ความรู้ ลงมือทำด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต ชนเผ่ากะเหรี่ยง

หัวข้ออบรม

1. อบรมการทอผ้า

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

    • วิธี ขั้นตอน กระบวนการต่างๆในการทอผ้า
จำนวนที่รับได้ : 15-20 คน
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
กลุ่มเป้าหมาย : มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, ผู้ปกครอง, คนทั่วไป
2. อบรมการจักสาน

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

  • ขั้นตอน วิธีการ กระบวนการจักสานต่างๆ
จำนวนที่รับได้ : 5-10 คน
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
กลุ่มเป้าหมาย : มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, ผู้ปกครอง, คนทั่วไป
3. อบรมกิจกรรมการทำอาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นบ้าน อาหารตามเทศกาลต่างๆ

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

  • เรียนรู้กระบวนการการทำอาหารพื้นบ้าน การทำขนมพื้นบ้าน การทำอาหารตามเทศกาลต่างๆ Babame
จำนวนที่รับได้ : 15-20 คน
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
กลุ่มเป้าหมาย : มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, ผู้ปกครอง, คนทั่วไป

ภาพกิจกรรมการเดินทางไปที่กลุ่ม

  • ขับรถเอง เริ่มจากตัวเมืองเชียงใหม่ จากสถานนี่ขนส่งช้างเผือก ใช้ถนนเส้นแม่ริม มาทางสะเมิง มาทางบ่อแก้ว เดินทางตามถนนหลักจนถึงอำเภอกัลยาณิวัฒนา ระยะทางประมาณ 160 กิโล ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง
  • นั่งรถประจำทาง ขึ้นรถประจำทางที่สถานนีขนส่งช้างเผือก เวลา 9.00 น จากเชียงใหม่ ถึง อำเภอกัลยาณิวัฒนา ใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง


ข้อมูลติดต่อ


Facebook