บ้านไร่อุทัยยิ้ม จ.อุทัยธานี

กลุ่มบ้านไร่อุทัยยิ้ม

กลุ่มบ้านไร่อุทัยยิ้มเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ที่ขับเคลื่อนงานเด็กและชุมชน บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนทั้งด้าน วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ประเพณี วิถีวัฒนธรรมและอื่น ๆ ซึ่งมีชาติพันธุ์อาศัยอยู่มากกว่า 3 ชาติพันธุ์คือ ลาว ขมุ กะเหรี่ยง

พื้นที่ทำกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอบ้านไร่ ประกอบด้วย ตำบลแก่นมะกรูด (กะเหรี่ยง) ตำบลบ้านไร่ (ขมุ/ลาว) ตำบลบ้านบึง (ลาว) ตำบลทัพหลวง (ลาว) ทำกิจกรรมชวนเด็กรื้อฟื้นวิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชนของแต่ละชาติพันธุ์ และเชื่อมโยงไปถึงผู้ใหญ่หรือครูภูมิปัญญาที่อยู่ในชุมชน ให้รักและเห็นคุณค่าของชาติพันธุ์ตนเอง ทั้งในประเด็น อาหารพื้นบ้าน ขนมท้องถิ่น ของเล่นจากธรรมชาติ วัฒนธรรมชุมชน ฯลฯ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดมูลค่าและสร้างคุณค่าใหม่ให้มีความหมายด้านเศรษฐกิจบนฐานชุมชน เช่น ใบไม้เปลี่ยนเมือง การทำภาชนะจากใบไม้ การจัดการพื้นที่เรียนรู้ใหม่ที่สร้างการมีส่วนร่วมทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และคนทุกวัย เช่น แก่นมะกรูดโมเดล / Banrai Weekend / ตลาดม้องแลง ฯลฯ การจัดทำพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้บนฐานภูมิปัญญาของคนในชุมชน เช่น พิพิธภัณฑ์เรือนผ้าย่ายาย


กิจกรรมที่จัดบริการให้กับคนทั่วไป

 • การทำอาหารจากป่า การทำอาหารท้องถิ่น การทำขนมพื้นบ้าน ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ลาว ขมุ
 • การทำของเล่นพื้นบ้านตามธรรมชาติ ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ลาว ขมุ
 • การทอผ้าลาวลายโบราณ ขั้นพื้นฐาน
 • การดูแลรักษาสุขภาพจากสมุนไพรรอบบ้าน สปาหน้า สปามือ สปาเท้า
 • การเรียนรู้ธรรมชาติจากป่าชุมชน ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
 • การทำจานใบไม้ ศึกษาระบบนิเวศชุมชน
 • การทำเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน Daycamp / 3 วัน 2 คืน
 • การเรียนรู้สถาปัตยกรรมชุมชนจากวัดในท้องถิ่นและ บ้านโบราณ
 • การเรียนรู้เมล็ดพันธุ์ท้องถิ่น คำตอบของการอยู่รอด
 • การทำขนมปังอบเตาดินจากพืชท้องถิ่น เช่น เผือก มัน ฟักทอง ข้าวไร่
 • การแปรรูปการทำสบู่ แชมพู จากสมุนไพรในป่า
 • การทำชาสมุนไพรจากป่าชุมชน

*ทุกกิจกรรมบริการสำหรับการรวมกลุ่มกันมา 20 คนขึ้นไป และทุกกิจกรรมมีค่าใช้จ่าย
กรุณาติดต่อ แอดมินเพจ


พื้นที่สำหรับศึกษาดูงาน

 • แก่นมะกรูด วิถีวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยง การเรียนรู้วัฒนธรรมโบราณของกะเหรี่ยงฤาษี
  (บ้านเจ้าวัด-บ้านอีทราย)
 • แก่นมะกรูด การเรียนรู้เกษตรแบบโคกหนองนาโมเดล (ไร่อุ๊ยกื๋อ)
 • แก่นมะกรูด การเรียนรู้สวนสมุนไพรจากป่า (ไร่ลุงจุง)
 • บ้านหน้าฝายนาตาโพ พิพิธภัณฑ์เรือนผ้าย่ายาย บ้านป้าจำปี
 • บ้านสะนำ การทำจานใบไม้
 • บ้านสะนำ อาหารพื้นบ้าน ขนมท้องถิ่น
 • บ้านสะนำ ระบบนิเวศในป่าหมาก

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเติมที่ แอดมินเพจ


หัวข้ออบรม

1. การทำอาหารจากป่า การทำอาหารท้องถิ่น การทำขนมพื้นบ้าน ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ลาว ขมุ

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

  • เรียนรู้แหล่งผลิตอาหารในชุมชน เช่น ป่าหมาก ป่าต้นน้ำ หรือป่าชุมชน
  • เก็บผลผลิตที่มีอยู่ในชุมชนมาทำอาหาร
  • เรียนรู้การทำอาหารแต่ละชาติพันธุ์ (ลาว/ขมุ/กะเหรี่ยง) ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าใน workshop จะเรียนรู้การทำอาหารหรือขนมอะไร เช่น แจ่วร้อยสำรับ หลามไก่ แกงหยวกกล้วยป่า แกงข่าโคม หมกหน่อไม้ ขะแนบเห็ดบี้ อั่วดอกแค ฯลฯ
  • ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับชาวบ้านที่เป็นครูภูมิปัญญาในชุมชน

   ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมต้องจ่ายต่อ/คน/วัน
   สอบถามรายละเอียดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายที่แอดมิน

จำนวนที่รับได้ : 20 คน
ระยะเวลา 1 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : อนุบาล/ประถม, มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, คนทั่วไป
2. การทำจานใบไม้ ศึกษาระบบนิเวศชุมชน

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

เรียนรู้ระบบนิเวศในป่าหมาก และป่าชุมชน
ศึกษาลักษณะของต้นไม้ที่มีอยู่ในชุมชน นำใบมาทดลองทำจาน เชื่อมโยงใบไม้กับวิถีวัฒนธรรมของผู้คนและพื้นที่ ใบไม้ 1 ใบเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้าง เรียนรู้ขั้นตอนการทำจานใบไม้จากครูภูมิปัญญา ออกแบบจานใบไม้ตามรูปแบบที่ต้องการ ทดลองใช้จริงจากการกินอาหารในชุมชน

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมต้องจ่ายต่อ/คน/วัน
สอบถามรายละเอียดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายที่แอดมิน

จำนวนที่รับได้ : 30 คน
ระยะเวลา 1 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : อนุบาล/ประถม, มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, ผู้ปกครอง, คนทั่วไป
3. การทำของเล่นพื้นบ้านตามธรรมชาติ ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ลาว ขมุ

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

 • เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม การละเล่นของชาติพันธุ์ลาว กะเหรี่ยง
 • ศึกษาของเล่นที่มีอยู่ตามธรรมชาติของพื้นที่ชุมชนลาว กะเหรี่ยง
 • ทดลองทำของเล่นกับครูภูมิปัญญา
 • เปิดลานละเล่นเรียนรู้ร่วมกับคนในชุมชน

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมต้องจ่ายต่อ/คน/วัน
สอบถามรายละเอียดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายที่แอดมิน

จำนวนที่รับได้ : 30 คน
ระยะเวลา 1 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : อนุบาล/ประถม, มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, ผู้ปกครอง, คนทั่วไป

ภาพกิจกรรม


ที่ตั้งของกลุ่ม

 • จับพิกัดมา PuWaWeekend อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 • ถ้ามาจากกรุงเทพฯ ให้ขับรถมาเส้นทางสุพรรณบุรี ด่านช้าง บ้านไร่ 
 • รถสาธารณะ นั่งรถตู้มินิบัสจากสายใต้มาบ้านไร่ 

ข้อมูลติดต่อ