เครือข่ายพื้นที่ดีจัง
พื้นที่สร้างสรรค์ สร้างสุข ทุกวัย ทุกพื้นที่
พื้นที่นี้ดีจัง
พื้นที่สร้างสรรค์ สร้างสุข ทุกวัย ทุกพื้นที่
Previous
Next

เครือข่ายพื้นที่นี้ดีจัง คือการรวมกลุ่มกันของคนที่พบว่าเด็กเยาวชนขาดพื้นที่สร้างสรรค์ ขาดกิจกรรมสาธารณะ และพื้นที่การมีส่วนร่วม ขาดพื้นที่และโอกาสที่จะได้ค้นพบตนเอง ได้ร่วมออกแบบ คิด ตัดสินใจร่วมกับคนอื่นๆในชุมชน ในทางกลับกัน มีพื้นที่เสี่ยง และกิจกรรมไม่สร้างสรรค์ ที่เน้นการบริโภคฟุ้งเฟ้อ อบายมุข สิ่งผิดกฎหมาย ฯลฯ เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วกระจายอยู่ทั่วทุกหัวระแหงในชุมชน ในสังคม

จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว เครือข่ายพื้นที่นี้ดีจังได้ทำงานเพื่อออกแบบ พัฒนา สร้างสรรค์จนเกิดพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เรียนรู้ Learning Space สำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัวและชุมชน ในรูปแบบต่างๆ เป็นพื้นที่ที่มีทั้งพื้นที่ทางกายภาพที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ มีกระบวนการที่ถูกออกแบบ ทำซ้ำ จนค้นพบว่าเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ ที่มีความหลายหลายทั้งวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ การผสมผสานระหว่างศิลปะชุมชนกับศิลปะสมัยใหม่ ทั้งบางพื้นที่ยังกลายเป็นกระบวนการใหม่ที่สร้างการเรียนรู้ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างทางศาสนา ชาติพันธุ์ หรือมุมมองต่อการต่อสู้ของชุมชน เป็นต้น โดยมีต้นทุน 11 ปี พื้นที่นี้ดีจัง จำนวน 17 กลุ่ม

สินค้าของเรา

DJung Org.

แมลงแขนงไผ่

แมลง และแมง ต่างๆจากฝีมือของน้องๆกลุ่มเล็กๆในจังหวัดสุรินทร์ จึงได้แจ้งเกิดงานแมงต่างๆ

DJung Org.

จานใบไม้

รับผลิตจานกาบหมาก จานใบไม้ จานกาบหมาก สำหรับใส่อาหารแห้ง หรือน้ำ ทนต่อตวามร้อน

DJung Org.

โรงเรียนลูกหว้า

งานคราฟต์ ทำกลุ่มเล็ก มีพี่เลี้ยงให้คำแนะนำตลอดกิจกรรม แต่ละกิจกรรม ใช้เวลา ประมาณ 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง เหมาะกับเด็กทุกวัย มีทั้งกิจกรรมทำฟรี และกิจกรรมสมทบค่าใช้จ่าย

บทความดีจัง

DJung Org.

เกมธรรมชาติที่ทำให้การเดินป่ามีความหมาย

เมื่อการเดินป่าที่ไม่ใช่แค่การเดินเพื่อไปให้ถึงจุดหมายเพียงอย่างเดียว การให้ความรู้และเลือกวิธีการที่ให้ผู้เรียนรู้ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินและเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย เกมธรรมชาติ(Nature Game) จึงเป็นหนึ่งกระบวนการที่เหมาะจะนำมาใช้ได้เสมอ

DJung Org.

ใครไม่ตึง ใบตองตึง

สายลม ลอยมาปะทะกับผิวกายรับรู้ได้ถึงความเย็นที่แผ่ซ่านไปทั้งตัว บรรยากาศที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก เสียงพูดคุยเจี๊ยวจ๊าวกับเสียงใบไม้ดังกร๊อบแกร๊บเป็นสัญญาณให้รู้ว่า เด็ก ๆ โรงเรียนสาธิตชุมชนสมเด็จย่า กำลังเก็บใบตองตึงกันอย่างแข็งขัน

วีดีโอที่น่าสนใจ