คลองเตยดีจัง กรุงเทพฯ

คลองเตยดีจัง

คลองเตยดีจัง หรือ Musicsharing เป็นกลุ่มที่เกิดจากนักดนตรีอาสาสมัครรวมตัวกันทำเรื่องการขอรับบริจาคเครื่องดนตรีที่ไม่ได้ใช้แล้วในสภาพดีทั้งมือหนึ่งและมือสอง เป็นตัวกลางในการประสานงานไปในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในการนำเครื่องดนตรีไปบริจาคให้ต่อและทำการสอนดนตรีให้เด็กในพื้นที่เหล่านั้น ซึ่งคลองเตยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ทางกลุ่มเอาเครื่องดนตรีไปมอบให้และสอนดนตรี เป็นพื้นที่หลักในกรุงเทพฯ ปะมาณ 8-9 ปี นอกจากดนตรีแล้วก็นำศิลปะ เกม การเล่นต่าง ๆ กีฬาเข้ามาเป็นกิจกรรมในการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กในชุมชนคลองเตยในศูนย์เรียนรู้คลองเตยดีจังที่พัฒนาปรับปรุงจากโรงฆ่าสัตว์เก่าที่อยู่ใจกลางชุมชน 4 ชุมชน ให้เป็นพื้นที่เปิด พื้นที่ทำกิจกรรมให้กับเด็กในชุมชนโดยรอบ (ชุมชนโรงหมู , บ้านมั่นคง , แฟลต23-24-25 , ริมคลองวัดสะพาน)

โดยพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานบริษัทเอกชน สำนักงานเขต ชุมชน และอาสาสมัครทั่วๆไปในการพัฒนาพื้นที่ หลังจากทำกิจกรรมในพื้นที่มาต่อเนื่อง ทางกลุ่มเห็นว่าเด็กๆในชุมชนบางส่วนเริ่มออกจากระบบการศึกษา ไม่ไปโรงเรียน ไม่เรียนต่อ ด้วยเหตุผลต่างทั้งในแง่แรงจูงใจส่วนตัวจากเด็ก สภาพแวดล้อมในโรงเรียน การดูแลและปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในครอบครัว ซึ่งเป็นปัญหาในหลาย ๆ ด้านที่ซับซ้อนเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ ทางกลุ่มมีความเห็น แนวคิดว่า เด็กทุกคนควรจะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จึงได้ตั้งเป้าหมายในการที่จะทำหลักสูตรและจัดตั้งศูนย์การเรียน (สถาบันการศึกษาที่รับรองตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติมาตรา 12) เพื่อรองรับเด็กเยาวชนที่ออกจากโรงเรียนในการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะด้านวิชาการ ให้เด็กสามารถรับผิดชอบชีวิตตนเองในสังคมได้


กิจกรรมที่เปิดบริการ

 • กระบวนการดนตรีสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย
 • จัด Workshop ฐานเรียนรู้ในชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชน

พื้นที่เรียนรู้ดูงาน

 • กระบวนการสอนดนตรีสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย
 • แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการเรียนรู้

รายละเอียดกิจกรรม

1. หลักสูตรดนตรีเพื่อการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

  • พัฒนาการเด็กเบื้องต้น
  • ดนตรีกับการพัฒนาการของมนุษย์
  • แนวทางการออกแบบกระบวนการดนตรีสำหรับเด็กแต่ละวัย
  • ฝึกทักษะการออกแบบกระบวนการดนตรี
  • ได้รับหลักสูตรการสอนดนตรีเบื้องต้น และคู่มือการใช้งาน
จำนวนที่รับได้ : 15-20 คน
ระยะเวลา 3 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : อนุบาล/ประถม, มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, ผู้ปกครอง, คนทั่วไป
2. ท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการเรียนรู้ ชุมชนเกาะกลาง

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

 • ล่องเรือ เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตริมคลองพระโขนง
 • ฐานเรียนรู้ Workshop ในชุมชน
  • อาหารไทย
  • ขนมไทย
  • สบู่จากน้ำมันใช้แล้ว
  • ผ้ามัดย้อมจากธรรมชาติ
  • ฐานประดิษฐ์จากของเหลือใช้
 • แนวทางการจัดการชุมชนตัวอย่าง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
จำนวนที่รับได้ : 15 คน
ระยะเวลา 1 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : อนุบาล/ประถม, มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, ผู้ปกครอง, คนทั่วไป

รับอาสาสมัคร

กิจกรรม / งานที่อาสาสมัครสามารถช่วยได้ :

 • สอนดนตรี
 • ครูอาสาแบบพาร์ทไทม์ในการออกแบบหรือพี่เลี้ยงทำกิจกรรมการเรียนรู้กับเด็ก ในกลุ่มสาระของศูนย์การเรียน
  • 1.ภาษาและการสื่อสาร
  • 2.ทักษะวิชาการ STEAM
  • 3.ทักษะชีวิต
  • 4.ทักษะอาชีพ

กลุ่มสนับสนุนอะไรให้กับอาสาสมัครบ้าง :

 • อาหารระหว่างจัดกิจกรรม, อาหารระหว่างพำนักที่หน่วยงานของท่าน, ที่พัก, ค่าเดินทางไปจัดกิจกรรม, วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

ท่านต้องการให้อาสาสมัครจ่ายค่าอะไรบ้าง :

 • ค่าอาหารระหว่างพำนัก, บำรุงค่าที่พักระหว่างพำนัก

อาสาสมัครจะได้ประสบการณ์ใดบ้าง :

 • เสริมสร้างทักษะการออกแบบกระบวนการการเรียนรู้ ทักษะการทำงานกับเด็กในแต่ละช่วงวัย

ช่วงเวลาที่เปิดรับอาสาสมัคร :

 • รับได้ตลอดปี

อายุอาสาสมัครที่เปิดรับ :

 • 18 ปี ขึ้นไป

จำนวนที่รับได้สูงสุด ต่อหนึ่งครั้ง :

 • 12 คน

ภาพกิจกรรม


การเดินทางไปที่กลุ่ม

 • สถานที่ตั้งของกลุ่ม (ออฟฟิศ) อยู่บ้านเลขที่ 2 สุขุมวิท 62 แยก 8-3

 • การเดินทางด้วยรถส่วนตัวสามารถค้นหาใน Google Map ได้ค้นหาว่า “Musicsharing” สามารถจอดรถได้หน้าบ้าน 2-3 คัน

 • การเดินทางด้วย BTS ขึ้น BTS สายสีน้ำเงินลงสถานีบางจาก ทางออกประตู 2 และนั่งวินหน้าปากซอย 60/2 บอกมา สุขุมวิท 62 แยก8-3 (ลงตรงป้ายบอกซอย หน้าซอย) ราคาประมาณ 15 บาท

 • สถานที่ชุมชนศูนย์เรียนรู้คลองเตยดีจัง

 • การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวค้นหาใน Google Map ว่า “คลองเตยดีจัง” มีที่จอดรถบริเวณหน้าศูนย์ 5-6 คัน


ข้อมูลติดต่อ