ยังยิ้ม จ.นราธิวาส

กลุ่มยังยิ้ม

กลุ่มยังยิ้มเป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำงานสื่อความหมายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และค้นหาประวัติศาสตร์ชุมชนมาสื่อสาร เผยแพร่ แกนนำกลุ่มยังยิ้ม เกิดจากการรวมตัวของเด็กนักเรียนมัธยมในอำเภอแว้ง ทั้งโรงเรียนศาสนา และโรงเรียนสามัญ

กิจกรรมหลักๆที่กลุ่มยังยิ้มได้จัดขึ้น คือ การจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้เรื่องนกเงือก ป่าฮาลา-บาลา ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมเด่นของกลุ่ม และจะมีค่าย “ดูนก เดินป่า ศึกษาธรรมชาติ” ที่ได้จัดขึ้นทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความรักความหวงแหนต่อธรรมชาติ และจะนำไปสู่การอนุรักษ์ในที่สุด


กิจกรรมที่เปิดบริการ

 • การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 • การอนุรักษ์นกเงือก / การซ่อมแซมโพรงรัง / การติดตั้งโพรงเทียม
 • การจัดการชุดข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน โดยมีศิลปะเป็นเครื่องมือ

พื้นที่เรียนรู้ดูงาน

 • การอนุรักษ์นกเงือก ป่าฮาลา-บาลา / ป่าบูโด

รายละเอียดกิจกรรม

1. การเรียนรู้เรื่องนกเงือก

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

  • การเฝ้าสังเกตุพฤติกรรมของนกเงือก ช่วงฤดูทำโพรงรัง (มีนาคม-มิถุนายน)
  • การซ่อมแซมโพรงรังนกเงือก และติดตั้งโพรงเทียม นอกฤดูทำรัง (พฤศจิกายน-ธันวาคม)
  • ถ่ายภาพนกเงือกประจำฤดูกาล (ทุกๆเดือน)
จำนวนที่รับได้ : ไม่เกิน 20 คน
ระยะเวลา 3-5 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, ผู้ปกครอง, คนทั่วไป
2. การวาดภาพระบายสี สีน้ำ สีอะครีลิกส์

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

 • เทคนิคการวาดภาพเบื้องต้น
 • การวาดภาพสีน้ำ พื้นฐาน
จำนวนที่รับได้ : 15คน
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
กลุ่มเป้าหมาย : อนุบาล/ประถม, มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย

รับอาสาสมัคร

กิจกรรม / งานที่อาสาสมัครสามารถช่วยได้ :

 • อาสาสมัครผู้ช่วยซ่อมแซมโพรงรังนกเงือก ช่วงนอกฤดูการทำรัง

กลุ่มสนับสนุนอะไรให้กับอาสาสมัครบ้าง :

 • อาหารระหว่างจัดกิจกรรม, อาหารระหว่างพำนักที่หน่วยงานของท่าน

ท่านต้องการให้อาสาสมัครจ่ายค่าอะไรบ้าง :

 • บำรุงค่าที่พักระหว่าง พำนัก

อาสาสมัครจะได้ประสบการณ์ใดบ้าง :

 • ได้รู้ถึงคุณค่าของงนกเงือกอย่างลึกซึ้งมากขึ้น และจะเป็นครอบครัวอนุรักษ์นกเงือกแห่งประเทศไทย

ช่วงเวลาที่เปิดรับอาสาสมัคร :

 • ช่วงที่มีกิจกรรม

อายุอาสาสมัครที่เปิดรับ :

 • 18-35 ปี

จำนวนที่รับได้สูงสุด ต่อหนึ่งครั้ง :

 • ทีมละ 8-10 คน

ภาพกิจกรรม


การเดินทางไปที่กลุ่ม

 • โดยรถไฟ / จากหัวลำโพง (กทม) ลงสถานีรถไฟสุไหงโกลก

 • โดยรถทัวร์ / จาก กทม ลงสถานีขนส่งสุไหงโกลก


ข้อมูลติดต่อ