กลุ่มไม้ขีดไฟ จ.นครราชสีมา

กลุ่มไม้ขีดไฟ

กลุ่มไม้ขีดไฟ คือกลุ่มนักกิจกรรมที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เพื่อเด็กและครอบครัว โดยให้ความสำคัญที่ในเรื่องพัฒนาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งเสริมศักยภาพ


กิจกรรมที่เปิดบริการ

 • เรื่องสิทธิเด็ก / ทักษะการนำกิจกรรมสันทนาการ/กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ ด้านภาษา อาหาร การใช้ชีวิต

พื้นที่เรียนรู้ดูงาน

 • มีพื้นที่ดูงานในตำบลขนงพระ เรื่องสายน้ำลำตะคอง และเรื่อง การทำงานพัฒนาเด็กโดยการใช้เครื่องมีที่หลากหลาย

รายละเอียดกิจกรรม

1. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเด็กและครอบครัว

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

  • การทำพิชช่า
  • การทำของเล่น
จำนวนที่รับได้ : 25 คน
ระยะเวลา 1 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : อนุบาล/ประถม, มัธยมต้น/ปลาย, ผู้ปกครอง, คนทั่วไป
2. การทำของเล่นจากวัสดุรอบตัว

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

 • การทักษะในการคิดสร้างสรรค์
จำนวนที่รับได้ : 25 คน
ระยะเวลา 1 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : อนุบาล/ประถม, มัธยมต้น/ปลาย, ผู้ปกครอง, คนทั่วไป

รับอาสาสมัคร

กลุ่มไม้ขีดไฟต้องการอาสาสมัคร ในการเข้ามาช่วยกิจกรรมในสวน พี่เลี้ยงค่าย งานในสตูดิโอคราฟท์ และเดินทางไปทำกิจกรรมฝึกอบรมในพื้นที่ต่างๆ

กลุ่มสนับสนุนอะไรให้กับอาสาสมัครบ้าง :

 • อาหารระหว่างจัดกิจกรรม, ที่พัก, ค่าเดินทางไปจัดกิจกรรม

ท่านต้องการให้อาสาสมัครจ่ายค่าอะไรบ้าง :

 • ไม่ต้องการ สามารถสนับสนุนได้

อาสาสมัครจะได้ประสบการณ์ใดบ้าง :

 • อาสาสมัครจะได้เรียนรู้การทำงานพัฒนาเด็ก และได้ลงลึกในด้านงานพัฒนาศักยภาพในมิติต่างๆ

ช่วงเวลาที่เปิดรับอาสาสมัคร :

 • เปิดรับอาสาสมัครตลอดทั้งปี

อายุอาสาสมัครที่เปิดรับ :

 • 18-35 ปี

จำนวนที่รับได้สูงสุด ต่อหนึ่งครั้ง :

 • 2 คน

ภาพกิจกรรม


การเดินทางไปที่กลุ่ม

 • มุ่งหน้าเขาใหญ่ เลี้ยวซ้าย กม.ที่ 3 มุ่งหน้าตามถนนหลักมาอีก 5 กม. กลุ่มไม้ขีดไฟ ตั้งอยู่ไม่ไกล โรงเรียนขนงพระใต้


ข้อมูลติดต่อ