พัทลุงยิ้ม จ.พัทลุง

พัทลุงยิ้ม

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง จ.พัทลุง เป็นศูนย์ที่เกิดจากการวมตัวของแกนนำชุมชน ที่ต้องการชวนเด็กๆในชุมชนมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยกันโดยใช้ใต้ถุนบ้าน สวนยางข้างบ้านเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ จนวันหนึ่งเกิดการขยายแนวคิดไปยังชุมชนอื่นๆในพื้นที่จังหวัดพัทลุงจนเกิดเป็นเครือข่ายในจังหวัดพัทลุงจำนวน 12 เครือข่าย เป็นทั้งเครือข่ายโรงเรียน เครือข่ายชุมชน จากนั้นทุกเครือข่ายก็มาพบปะ แลกเปลี่ยนกัน เปิดพื้นที่ร่วมกันในตัวเมืองใช้ชื่อว่า “พัทลุงยิ้ม”โดยมีตัวแกนเครือข่ายเข้ามาเป็นคณะทำงานหลัก และรับสมัครคนช่วยงานที่ได้เปิดรับกลุ่มคนสนใจทั่วไปเข้ามาพัฒนาศักยภาพ ผ่านการทำงานพัทลุงยิ้ม เราเรียกว่า “อาสาสมัครพัทลุงยิ้ม”


กิจกรรมที่เปิดบริการ

 • อาหารท้องถิ่น/อาหารเป็นยา เกิดทักษะ การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบของอาหาร/เรียนรู้สมุนไพร/การปรุงอาหารที่ใช้พืชท้องถิ่น
 • การย้อมสีธรรมชาติจากดินลูกรัง เกิดทักษะ การแยก การสกัดสี การมัด การเพ้นท์สีธรรมชาติ ลวดลายเฉพาะถิ่น
 • มโนราห์พื้นบ้าน เกิดทักษะยืดหยุ่นร่างกาย การปรับใช้ท่วงท่ามโนราห์เป้ฯการออกกำลังกายมโนราห์พาสโลป
 • การถ่ายภาพแนวธรรมชาติ/ถ่ายภาพอาหาร เกิดทักษะความเชี่ยวชาญเรื่องถ่ายภาพ การจัดวาง การกำหนดแสงและเงา

พื้นที่เรียนรู้ดูงาน

 • สวนยางยิ้ม ดูเรื่องการย้อมสีธรรมชาติ ไปดูแหล่งสี การสกัดสี การสร้างลวดลาย
 • สวนยางยิ้ม ดูเรื่องมโนราห์พื้นบ้าน/โบราณ เรียนรู้ท่วงท่า การใส่ชุดโนราห์ เครื่องดนตรี
 • ลำปำเลยิ้ม ดูเรื่องห้องเรียนลูกทะเลน้ำกร่อย แบ่งเป็นห้องเรียนทำเคย ห้องเรียนแปรรูปปลาลูกเบร์ ห้องเรียนท้องทะเลจากท้องทะเลสู่จาน(แกงส้มปลาหัวโม้ง)
 • ท่ายูงจูงยิ้ม เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเขาแก้วพื้นที่ความเจ็บปวดของผู้คนคอมมิวนิสต์
 • ร้อยยิ้มที่คลองกระอาน เรียนรู้เรื่อง ลม ว่าว และชีวิตผู้คน

รายละเอียดกิจกรรม

1. เล่นผักให้เป็นอาหาร

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

  • รู้จักผักพื้นบ้าน ผักใกล้ตัว
  • รู้ประโยชน์/สรรพคุณของผักนั้น
  • เทคนิคการปรุงอาหารให้อร่อย ถูกสุขลักษณะ
  • ผักกับงานศิลปะ พิมพ์ ย้อม ระบาย
จำนวนที่รับได้ : 10-15 คน
ระยะเวลา 1 วัน
กลุ่มเป้าหมาย : อนุบาล/ประถม, มัธยมต้น/ปลาย
2. การย้อมสีธรรมชาติจากดินลูกรัง

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

 • แหล่งของสี
 • การสกัดสี
 • การหมักสี
 • การเตรียมผ้า
 • รู้จักลาย การมัด
 • การหมักผ้ากับดิน
 • การแกะลาย
จำนวนที่รับได้ : 15-20 คน
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
กลุ่มเป้าหมาย : มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย, ผู้ปกครอง, คนทั่วไป
3. การเล่าเรื่องชุมชนผ่านภาพ

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ :

 • ทักษะการถ่ายภาพเบื้องต้น
 • การค้นหาเนื้อหาชุมชน
 • การออกแบบการถ่ายภาพเล่าเรื่อง
 • ทักษะการเล่าเรื่องผ่านโซเชียล
จำนวนที่รับได้ : 10-15 คน
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
กลุ่มเป้าหมาย : มัธยมต้น/ปลาย, มหาวิทยาลัย

รับอาสาสมัคร

กิจกรรม / งานที่อาสาสมัครสามารถช่วยได้ :

 • ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในขณะที่จัดกิจกรรม

กลุ่มสนับสนุนอะไรให้กับอาสาสมัครบ้าง :

 • อาหารระหว่างพำนักที่หน่วยงานของท่าน, ที่พัก

ท่านต้องการให้อาสาสมัครจ่ายค่าอะไรบ้าง :

 • ค่าอาหารระหว่างพำนัก, บำรุงค่าที่พักระหว่าง พำนัก

อาสาสมัครจะได้ประสบการณ์ใดบ้าง :

 • การเรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนอื่น
 • ค้นหาตัวเองพบ
 • การออกแบบ การวางแผน
 • การทำงานเป็นทีม
 • เห็นคุณค่าของตัวเอง เห็นโลกกว้างขึ้น

ช่วงเวลาที่เปิดรับอาสาสมัคร :

 • ช่วงที่มีกิจกรรม

อายุอาสาสมัครที่เปิดรับ :

 • 15 ปี ขึ้นไป

จำนวนที่รับได้สูงสุด ต่อหนึ่งครั้ง :

 • 15-20 คน

ภาพกิจกรรม


การเดินทางไปที่กลุ่ม

 • เดินทางจาก กทม.สนามบิน หาดใหญ่ มีรถบริการสนามบิน-บขส.หาดใหญ่ มีรถตู้จากจากบขส.มาพัทลุง ราคา 80 บ. ลงสีแยกนาโหนด มีรถบริการฟรีจากศูนย์เรียนรู้ไปรับที่ปากทางสี่แยกนาโหนด

 • เดินทางโดยสนามบินลงตรัง มีรถบัสบริการจากสนามบินตรังมา พัทลุง ราคา 120 บ.ลงสี่แยกเอเซีย มีรถ 2 แถว สีแยก- ศาลาเม็ง -พัทลุง ราคา 30 บ. มาลงปากทาง รร.บ้านต้นไทร มีรถบริการฟรีจากศูนย์เรียนรู้

 • มารถไฟ หัวลำโพง ลงสถานีพัทลุง มีรถ 2 แถว ในตลาดสด สีแยก- ศาลาเม็ง -พัทลุง ราคา 30 บ. มาลงปากทาง รร.บ้านต้นไทร มีรถบริการฟรีจากศูนย์เรียนรู้

 • รถทัวร์ ลง บขส.พัทลุง ต่อมอเตอร์ไซด์รับจ้าง( 30 บ.)ไปคิวรถ 2 แถวในตลาดสด สีแยก- ศาลาเม็ง -พัทลุง ราคา 30 บ. มาลงปากทาง รร.บ้านต้นไทร มีรถบริการฟรีจากศูนย์เรียนรู้

 • พารถมาเอง ตั้ง GPS ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง


ข้อมูลติดต่อ